VILKA ÄR VI

Den 1 oktober 2020 övertogs Korv Me Mos av oss, Eva, Andreas och Filippa Davidsson, boende i Tvååker. 

Vårt mål är att driva företaget vidare med samma standard och råvaror som tidigare ägare. 


Kiosken öppnades på mitten av 60-talet av Ragnar och kallades då för Ragnars.
År 1996 köptes kiosken av Ulf Göök som döpte om den till Korv Me Mos. Under familjen Gööks tid som ägare utvecklades kiosken med framgång då samarbetet med lokala leverantörer fördjupades. Korv Me Mos har fått flera utmärkelser genom åren. 

Hösten 2016 köptes fastigheten av Pierre Zevenwacht som drev verksamheten vidare i samma goda anda. Samarbeten fördjupades ytterligare med lokala leverantörer, så som Björkängs Fisk, Olsegården, Långås Potatis, Lillegårdens Chark, Järnvirke Hönseri och Martin & Servera.